Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Could you tell me how to get to the post office “ Sorr

“Could you tell me how to get to the post office “ Sorr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Could you tell me how to get to the post office?” “_________”


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

"Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bưu điện được không?" “_________”

A. Xin lỗi, nó không xa lắm.

B. Xin lỗi. Đến đó có dễ không?

C. Nó ở cuối con phố này, đối diện nhà thờ.

D. Có, tôi có thể.

Phương án C phù hợp với ngữ cảnh nhất.

Chọn C.

Ý kiến của bạn