Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cracking butan thu được hổn hợp T gồm 7 chất: CH4</su

Cracking butan thu được hổn hợp T gồm 7 chất: CH4</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cracking butan thu được hổn hợp T gồm 7 chất: CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2, C4H6. Đốt cháy T được 0,4 mol CO2. Mặt khác T làm mất màu vừa đủ với dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần trăm khối lượng C4H6 trong hổn hợp T là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì là phản ứng cracking nên :

nCH4 = nC3H6 ; nC2H4 = nC2H6 ; nC4H8 = nH2 ; nC4H6.2 = nH2

=> nCO2 = 4nC4H10 bđ = 4(nC3H6 + nC2H4 + nC4H6 + nC4H8)

=> nC3H6 + nC2H4 + nC4H6 + nC4H8 = 0,1 mol

,nBr2  = nC3H6 + nC2H4 + 2nC4H6 + nC4H8 = 0,12 mol

=> nC4H6 = 0,02 mol

Bảo toàn khối lượng : mT = mC4H10 bđ  = 0,1.58 = 5,8g

=> %mC4H6(T)  = 18,62%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn