Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Crom có điện tích hạt nhân Z=24, cấu hình e ectron không đú

 Crom có điện tích hạt nhân Z=24, cấu hình e ectron không đú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Crom có điện tích hạt nhân Z=24, cấu hình e ectron không đúng

 

 
 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn