Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Crops suffered serious damage as a result of the floods

Crops suffered serious damage as a result of the floods

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Crops suffered serious damage as a result of the floods.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn