Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cư dân chủ yếu của thành thị Tây Âu trung đại là thợ th

Cư dân chủ yếu của thành thị Tây Âu trung đại là thợ th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cư dân chủ yếu của thành thị Tây Âu trung đại là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 59.

Giải chi tiết:

Cư dân chủ yếu của thành thị Tây Âu trung đại là thợ thủ công, thương nhân.

Chọn: A

Ý kiến của bạn