Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cư dân Văn Lang có nghề sản xuất chính là

Cư dân Văn Lang có nghề sản xuất chính là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cư dân Văn Lang có nghề sản xuất chính là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Văn Lang là một nước nông nghiệp nên nghề sản xuất chính là trồng lúa nước. Thóc lúa cũng trở thành lương thực chính của cư dân Văn Lang.

Chọn: B

Ý kiến của bạn