Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Củ  khoai lang khác củ khoai tây Củ khoai tây là thân c

Củ  khoai lang khác củ khoai tây Củ khoai tây là thân c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Củ  khoai lang khác củ khoai tây:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Củ  khoai lang khác củ khoai tây: Củ khoai tây là thân củ, củ khoai lang là rễ củ

Chọn A

Ý kiến của bạn