Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cửa phòng làm bằng kính có thể giảm được ô nhiễm tiếng

Cửa phòng làm bằng kính có thể giảm được ô nhiễm tiếng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cửa phòng làm bằng kính có thể giảm được ô nhiễm tiếng ồn vì cửa kính có tác dụng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác. Những vật liệu được dùng để làm giảm tiếng ồn truyền đến tai gọi là những vật liệu cách âm.

Giải chi tiết:

Cửa phòng làm bằng kính có thể giảm được ô nhiễm tiếng ồn vì cửa kính có tác dụng ngăn chặn đường truyền âm.

Chọn C.

Ý kiến của bạn