Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cụm từ nào được dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng ở

Cụm từ nào được dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cụm từ nào được dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 40)

Cách mạng Cuba thành công đã tác động mạnh mẽ đến các quốc gia còn lại  ở Mĩ Latinh, cùng với những hình thức bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất, đấu tranh nghi trường để thành lập chính phủ tiến bộ, cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh, biến nơi đây thành “Lục địa bùng cháy”.

Chon đáp án: B

Ý kiến của bạn