Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cụm từ nào dưới đây có sử dụng biện pháp so sánh Rung c

Cụm từ nào dưới đây có sử dụng biện pháp so sánh Rung c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cụm từ nào dưới đây có sử dụng biện pháp so sánh?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Bắt chước như khỉ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn