Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cụm từ nào sau đây nói đúng về phong cách thơ của Huy C

Cụm từ nào sau đây nói đúng về phong cách thơ của Huy C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cụm từ nào sau đây nói đúng về phong cách thơ của Huy Cận?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ kiến thức về các tác giả Huy Cận trong tiểu dẫn bài “Tràng giang”.

Giải chi tiết:

Huy Cận là thi sĩ hàng đầu trong phong trào Thơ mới. Thơ Huy Cận mang phong cách trữ tình với giọng điệu ảo não sầu bi.

Ý kiến của bạn