Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cùng màu 15 bóng 21 bóng 8 bóng 7 bóng Giải chi tiếtĐể

Cùng màu 15 bóng 21 bóng 8 bóng 7 bóng Giải chi tiếtĐể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cùng màu.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để chắc chắn có 3 bóng cùng màu, chúng ra xem xét trường hợp xấu nhất: số bóng mỗi màu luôn được “chia đều nhất” có thể, là 6 bóng lấy ra đầu tiên có đúng 2 bóng mỗi màu, khi đó lấy thêm một bóng bất kì thì bóng này phải trùng màu với hai bóng nào đó có sẵn.

Giải chi tiết:

Để chắc chắn có 3 bóng cùng màu, chúng ra xem xét trường hợp xấu nhất: số bóng mỗi màu luôn được “chia đều nhất” có thể, là 6 bóng lấy ra đầu tiên có đúng 2 bóng mỗi màu, khi đó lấy thêm một bóng bất kì thì bóng này phải trùng màu với hai bóng nào đó có sẵn, câu trả lời là cần lấy ra 7 bóng thì chắc chắn có 3 bóng cùng màu.

Đáp số: 7 bóng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn