Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nưóc Việt Nam Dân chủ

Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nưóc Việt Nam Dân chủ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nưóc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn