Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX được bắt nguồn từ

Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX được bắt nguồn từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX được bắt nguồn từ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở Anh, trước hết là trong ngành dệt. Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ Anh, sau đó lan sang các nước châu Âu khác.

Chọn: C

Ý kiến của bạn