Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là Cô

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là Cô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 1 – Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Giải chi tiết:

Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn