Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc đấu tranh nào của tư sản Việt Nam đã vận động ngườ

Cuộc đấu tranh nào của tư sản Việt Nam đã vận động ngườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc đấu tranh nào của tư sản Việt Nam đã vận động người Việt Nam chỉ mua hàng người Việt Nam, “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 80.

Giải chi tiết:

Tư sản Việt Nam đã tổ chức cuộc tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam, “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.

Chọn D

Ý kiến của bạn