Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) giành thắ

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) giành thắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) giành thắng lợi do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn