Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – 1933 đã làm trầ

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – 1933 đã làm trầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – 1933 đã làm trầm rọng thêm tình trạng đói khổ của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, nhưng khổ cực nhất vẫn là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn