Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn