Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ âm đo bằng đơn vị

Cường độ âm đo bằng đơn vị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ âm đo bằng đơn vị


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Phương pháp: Cường độ âm I = P/S, đơn vị W/m2

Cường độ âm đo bằng đơn vị W/m2

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn