Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là ({10^{ - 8}}W/{m^2}). Biết cường độ âm chuẩn là ({10^{ - 12}}W/{m^2}). Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mức cường độ âm: (L = 10.log dfrac{I}{{{I_0}}},left( {dB} right))

Giải chi tiết:

Ta có: (L = 10.log dfrac{I}{{{I_0}}} = 10.log dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{{{{10}^{ - 12}}}} = 40,left( {dB} right))

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn