Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ dòng điện  (A) có giá trị hiệu dụng là:

Cường độ dòng điện  (A) có giá trị hiệu dụng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ dòng điện  (A) có giá trị hiệu dụng là:i=2sqrt{2}cos100pi t 

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn