Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là       


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn