Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ dòng điện chạy qua một tụ điện có biểu thứ i = 1,5

Cường độ dòng điện chạy qua một tụ điện có biểu thứ i = 1,5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ dòng điện chạy qua một tụ điện có biểu thứ i = 1,5 cos (100πt + frac{pi }{6} ) (A). Biết tụ điện có điện dung C = frac{1,2.10^{-4}}{pi }  (F). Điện áp tức thời giữa hai bản tụ có biểu thức là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A.

Ta có: . Mặc khác hiệu  điện thế của tụ  điện luôn chậm pha  so với cường độ dòng điện.

Biểu thức điện áp tức thời của hai đầu tụ điện là 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn