Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i = 5

Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i = 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i = 5sqrt{2} cos100πt (A) (t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức thời tại thời  điểm t = 2017 s là     


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn