Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2cos(100πt) (A). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn