Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 2

Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 2sqrt{2}cos(100πt+ π/3)(A) (t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn