Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là một trong những biểu hiện của

Đâu không phải là một trong những biểu hiện của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là một trong những biểu hiện của toàn cầu hóa?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2, SGK 11, trang 9,10

Giải chi tiết:

Biểu hiện TCH kinh tế là

- Thương mại thế giới phát triển mạnh

- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

- Thị trường tài chính mở rộng

=> A, B, C đúng

- Hình hành các tổ chức liên kết khu vực là biểu hiện của khu vực hóa kinh tế => D sai

Chọn D

Ý kiến của bạn