Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm của các nước phát triển là GDP bình

Đặc điểm của các nước phát triển là GDP bình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm của các nước phát triển là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 1, trang 6, 7,8, SGK 11

Giải chi tiết:

Các nước phát triển: Nga, Hoa Kì, Nhật, EU.... có GDP/người, HDI, đầu tư nước ngoài lớn

Chọn B

Ý kiến của bạn