Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạ đài Trong câu Dạ đài cách mặt khuất lời – Truyện Kiề

Dạ đài Trong câu Dạ đài cách mặt khuất lời – Truyện Kiề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạ đài (Trong câu Dạ đài cách mặt khuất lời – Truyện Kiều – Nguyễn Du) là từ chỉ: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Trao duyên – Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du

Giải chi tiết:

- Dạ đài cách mặt khuất lời => “dạ đài” ở đây là nơi âm phủ tăm tối, lạnh lẽo, nơi cách biệt âm – dương.

Thuý Kiều nói vậy để ẩn dụ cho tương lai tăm tối, mờ mịt của mình.

Chọn C.

Ý kiến của bạn