Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn Ngựa

Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn Ngựa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trâu, bò, cừu, dê là các động vật nhai lại, có dạ dày 4 ngăn.

Chọn B

Ý kiến của bạn