Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm chung của thực vật Phản ứng chậm với kích thíc

Đặc điểm chung của thực vật Phản ứng chậm với kích thíc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm chung của thực vật:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặc điểm chung của thực vật:

+ Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài

+ Tự tổng hợp chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

Chọn D

Ý kiến của bạn