Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng

Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân là:

+ Cột sống cong ở 4 chỗ, xương chậu nở, lông ngực nở sang hai bên.

+ Xương tay có các khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với các ngón còn lại

+ Xương chân lớn, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển.

Chọn D

Ý kiến của bạn