Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Đặc điểm của quang phổ liên tục:

 Đặc điểm của quang phổ liên tục:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Đặc điểm của quang phổ liên tục:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn