Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý A không phải là đặc điểm của sinh vật được sinh ra do nhân bản vô tính vì sinh vật này phải có đặc điểm giống hệt với cá thể cho nhân tế bào.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn