Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là không đúng ?

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là không đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là không đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nội dung không đúng là A

Tính phổ biến của mã di truyền là : hầu hết tất cả các loài sinh vật đều sử dụng chung 1 bảng mã

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn