Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhấ

Đặc điểm nào của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhất của sinh giới?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tính phổ biến của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhất của Sinh giới

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn