Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về Kỷ Đệ tam của đạ

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về Kỷ Đệ tam của đạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về Kỷ Đệ tam của đại Tân sinh?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Loài Homo Habilis (người khéo léo) xuất hiện ở kỉ Đệ Tứ

ð D sai

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn