Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào dưới đây không phải đặc điểm của hợp chất

Đặc điểm nào dưới đây không phải đặc điểm của hợp chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây không phải đặc điểm của hợp chất ion?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về đặc điểm của hợp chất ion.

Giải chi tiết:

Những đặc điểm chính của hợp chất ion:

- Là chất rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.

- Tan nhiều trong nước. Khi nóng chảy và hòa tan trong nước thì chúng dẫn điện còn ở trạng thái rắn thì không dẫn điện.

⟹ Khó tan trong nước không phải là đặc điểm của hợp chất ion.

Đáp án B

Ý kiến của bạn