Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đ

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của tính trạng được quy định bởi gen lặn trên vùng không tương đồng của NST giới tính X?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D – Sai vì trên vùng không tương đồng  của X thì tính trạng dễ có xu hướng biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY

Vì trên XX , gen lặn chỉ biểu hiện ở thể đồng hợp . XY chỉ cần 1 gen lặn là có thể biểu hiện

Đáp án D  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn