Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của g

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của gen nằm trên NST X ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen nằm trên NST X dễ có xu hướng biểu hiện trên có thể XYĐáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn