Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung cho hiện t

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung cho hiện t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung cho hiện tượng phóng xạ và hiện tượng phân hạch?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng phân hạch phụ thuộc vào tác động bên ngoài.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn