Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào trong số các đặc điểm sau không phải là đặc điể

Đặc điểm nào trong số các đặc điểm sau không phải là đặc điể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào trong số các đặc điểm sau không phải là đặc điểm chung của sóng cơ học và sóng điện từ:

    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn