Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nổi bật của đại trung sinh là

Đặc điểm nổi bật của đại trung sinh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của đại trung sinh là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật của đại trung sinh là thực vật hạt trần và bò sát chiếm ưu thế

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn