Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ những năm đầu sau C

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ những năm đầu sau C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 42.

Giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn, duy nhất thế giới.

Chọn: D

Ý kiến của bạn