Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độ

Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn