Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ sinh là :

Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ sinh là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ sinh là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặc điểm nổi bật ở Đại Cổ sinh là sự chuyển đời sống từ nước lên cạn của nhiều loài thực vật và nhiều loài động vật 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn