Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm thời kì mùa đông ở miền Bắc nước ta như thế nà

Đặc điểm thời kì mùa đông ở miền Bắc nước ta như thế nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm thời kì mùa đông ở miền Bắc nước ta như thế nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Mùa đông, ở miền Bắc nước ta có đặc điểm mùa đông bầu trời nhiều mây, trời lạnh, mưa ít, nhiều loại cây rụng lá.

Chọn B

Ý kiến của bạn