Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm xã hội của Trung Á là khu vực ít dân tộc mật đ

Đặc điểm xã hội của Trung Á là khu vực ít dân tộc mật đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm xã hội của Trung Á là khu vực:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 11 cơ bản trang 30.

Giải chi tiết:

Về xã hội, Trung Á là khu vực đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.

Chọn C.

Ý kiến của bạn