Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc trưng nào không phải là đặc trưng sinh thái của quần thể

Đặc trưng nào không phải là đặc trưng sinh thái của quần thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc trưng nào không phải là đặc trưng sinh thái của quần thể?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tần số tương đối của các alen về một gen nào đó được xem là đặc trưng di truyền của quần thể chứ không phải là đặc trưng sinh thái. Vậy, phương án phù hơp là D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn